Historiek

rainbow

1973
In die periode was Zuster Véronique kleuterleidster in de kleuterschool van het Spijker. De kleuters mochten toen pas op 3 jaar naar school. Regelmatig kreeg men de vraag om jongere kindjes toe te laten. Er was een vrij klaslokaal dus: waarom geen peutertuin inrichten? Op 1 september 1973 begon hier de opvang voor kinderen vanaf 18 maanden. De peutertuin stond onder toezicht van het toenmalig Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en kreeg in 1974 een erkenning voor een peutertuin van 20 bedden met bijhorend gesubsidieerd personeel.

1975
Al snel ontstond er de nood om ook kleine baby’s op te vangen. In afwachting van een nieuwgebouwd kinderdagverblijf Spijker werd er tijdelijk een winkelruimte gehuurd waar er opvang werd gerealiseerd voor 6 baby’s en 2 kruipers. In maart 77 begonnen de bouwwerken en in januari 1978 vierde men de realisatie van een mooi en functioneel kinderdagverblijf met een totale capaciteit van 46 bedden.

1988
10 jaar later was het kinderdagverblijf weerom te klein en werd er verruiming gezocht op de zolder van de kleuterschool. De mooie, zonnige ruimte – de Nijntjes – werd in 1991 in gebruik genomen en biedt plaats aan ongeveer 20 kinderen.

1992
De plaatsingsaanvragen bleven komen; het rektorshuis tegenover het klooster stond leeg en van de kloostergemeenschap mochten we het mooie huis ombouwen naar een kleine kribbe.

In september 1992 openden we De Gelmeltjes en werden we erkend en gesubsidieerd voor 23 kindjes. Ondertussen hebben beide kinderdagverblijven nog enkele kleine uitbreidingen gerealiseerd: het kinderdagverblijf Spijker heeft een huidige capaciteit van 56 kinderen en De Gelmeltjes van 32 kinderen; een totale capaciteit van 88 kinderen met bijhorend gesubsidieerd personeel.

2005
In 2000 werd het huisje naast het kdv Spijker - Gelmelstraat 56 - aangekocht en de aanvraag voor verbouwing en renovatie bij Kind en Gezin drong zich op. De bouwwerken zijn gestart en de uitbreiding van 7 bedden is gerealiseerd op 1 januari 2006.

2006
Op 1 september 2006 kreeg het Kinderdagverblijf Spijker een toelating voor uitbreiding met 7 bedden, waardoor de totale capaciteit voor de kribbe 70 bedjes bedraagt en in totaal 102 kindjes kunnen opgevangen worden door beide kribbes.

2008
In de loop van 2007 gaf Kind en Gezin toestemming om occasionele opvang te organiseren. Hierdoor kreeg het kinderdagverblijf de mogelijkheid om ouders en kindjes in crisissituaties te helpen. We zijn hiermee gestart op 1 januari 2008.

We hebben ook toestemming gekregen om flexibele opvang te organiseren. Vanaf 1 september 2008 kunnen ouders - indien nodig - gebruik maken van de flexibele opvang tot 18.45 uur in beide kinderdagverblijven.

2009
Op 17 juli 2009 beslist Kind en Gezin om een principieel akkoord toe te kennen aan VZW Spijker voor een capaciteitsuitbreiding van het kinderdagverblijf De Gelmeltjes van 14 plaatsen (van 32 naar 46 plaatsen). Aangezien deze uitbreiding niet kan gerealiseerd worden in het bestaande gebouw, wordt er beslist om een nieuwbouw te realiseren.

2010
In februari 2010 vindt de aankoop van het huis Gelmelstraat 77 plaats. Dit geeft mogelijkheden om een nieuwe grotere keuken te bouwen. De plannen worden aangepast.

2011
In mei 2011 starten de bouwwerken van het gloednieuwe kinderdagverblijf voor 56 plaatsen.

2012
September 2012: we verhuizen naar het mooie nieuwe kinderdagverblijf De Gelmeltjes en realiseren hierbij een uitbreiding van 14 plaatsen en de aanwerving van enkele personeelsleden. De nieuwe aparte keuken wordt in november 2012 in gebruik genomen.

3 maal feest op 15 december 2012
inhuldiging van het nieuwe gebouw voor het kinderdagverblijf De Gelmeltjes
20 jaar kinderdagverblijf De Gelmeltjes
40 jaar kinderdagverblijf Spijker